- Deze website wordt momenteel vernieuwd -

Stichting Henri De CockerDe Stichting Henri De Cocker kwam tot stand op initiatief van Lieve De Cocker, Luc De Cocker en Paul De Cocker onder de naam "PRIVATE STICHTING HENRI DE COCKER".

Zij werd opgericht in het kader van de voorbereiding van het eeuwfeest van de geboortedag van de kunstenaar op 15 september 2008 en betracht onder meer volgende doelstellingen te bereiken:

1. het nagelaten werk van Henri De Cocker opnieuw bij het publiek te brengen en dit door middel van tentoonstellingen, publicaties, uitgave van niet eerder uitgevoerde ontwerpen, en andere...
2. het betreffende archiefmateriaal samen te brengen, te bewaren, te bewerken en te ontsluiten
3. de ingebrachte en later verworven werken te beheren en toegankelijk te maken in een aangepaste ruimte

De zetel is gevestigd te 9820 Melsen - Merelbeke, in het "Huis De Cocker" , het achttiende-eeuwse familiehuis van een jongere tak van de uit Vurste afkomstige familie, waar ook het "Archief- en Documentatiecentrum Jozef De Cocker" (in verband met Melsen en het historische Land van Rode) is ondergebracht.
Het 18e eeuwse Huys De Cocker

 

Contact

stichting@henridecocker.be